Ook zin in actie en performance?

 

 

Je kunt bij ons snel en goed terecht voor compacte trainingen en sessies met relatief weinig ontwikkelwerk. Maar ook voor intensieve, complexe of nog geheel te ontwikkelen trajecten. 

Tot onze speciale producten behoren theatrale acts en compacte voorstellingen.


Praktijkvoorbeeld 1

voorstelling

Ouderenmishandeling

Samen met collega Katinka Falke maakte Anita een voorstelling van 30 minuten over ouderenmishandeling. Het gaat over twee zussen, die door  omstandigheden al hun hele leven samenwonen. De voorstelling laat zien hoe zij elkaar over en weer in de greep hebben. De zus in de rolstoel is fysiek zwak. Zij wordt stevig aangepakt door haar gezonde zus. Maar geestelijk is de rolstoelgebonden zus sterker. Zij buit dat uit ten koste van haar fysiek sterke zus. Ook financieel is ze haar de baas. 

De voorstelling heeft zijn meerwaarde bewezen: verzorgenden van een verpleeghuis werden alerter op ouderenmishanding en zijn er met elkaar over in gesprek gegaan.


Praktijkvoorbeeld 2

snel en compact

Inspiratiesessie 

De programmamanagers van een IT-afdeling van Rabobank Nederland inspireren elkaar op intern georganiseerde bijeenkomsten. Bij het thema "het communiceren van impopulaire maatregelen" is er behoefte aan externe inspiratie. 

Korte klap

 

Op basis van één gesprek ontwikkelen we een voorstel. We bespreken dat vervolgens met de opdrachtgevers in een conference call. Daarna werken we het uit in een werksessie van 2,5 uur. 

Het belangrijkste instrument dat ben je zelf!

Het verzoek was de ICT programmamanagers te verrassen. Bap start de werksessie daarom met een “pop-up” van een pop uit zijn laptoptas. In een trialoog pop-zaal-Bap wordt de parate kennis omtrent de strategie en kernwaarden "aan de kaak gesteld". De deelnemers gaan vervolgens met power aan de slag met opdrachten, centrale nabesprekingen en nieuwe trialogen met de pop en ondergetekende.  Het afdelingshoofd vat de essentie van de sessie samen met de woorden dat je zelf het belangrijkste instrument bent in de contacten met de interne klant. Op het intranet van de bank verschijnt een enthousiast artikel over deze bijeenkomst. U vindt dit bij referenties.


Praktijkvoorbeeld 3
 
intensief


Waarheidsvinding

 Dwalingen

 Lucia de B, Ina Post, Kees B, Herman du Bois, Wilco Viets. De Nederlandse media hebben er uitvoerig over bericht. Geen nachtmerrie maar werkelijkheid: verdachten die ten onrechte worden vervolgd, veroordeeld en opgesloten, terwijl de dader of daders vrij rond lopen. Politie en justitie worstelen ermee. Programma's en Masterplannen beogen hier verandering in brengen: opsporing en vervolging moeten ertoe leiden dat de dader wordt opgespoord en vervolgd. Logisch en er zijn gelukkig ook tal van succesvoorbeelden. Maar het kan en moet beter. Dit vraagt om systeem- en procesverbeteringen. Het vereist dat alle bij opsporing en vervolging betrokken medewerkers foutloos werken, tegenspraak organiseren en zich kunnen focussen op mogelijke verdachten zonder in de val van tunnelvisie te belanden. Onder de noemer Masterplan Verbetering Opsporing wordt Bap gevraagd t.b.v. de regiopolitie Midden en West Brabant een training te ontwikkelen. 

 

Van hennepplantage tot parachutemoord

 Bap werkt zich eerst diepgaand in de materie van opsporing en vervolging in, spreekt met sleutelfiguren, inhoudsdeskundigen en met de stuurgroep Verbetering Opsporing. Omdat de wetenschap over waarheidsvinding veel te melden heeft vraagt ook dat om studie.

In het regionale Hoofd Kwaliteitsbureau Opsporing vindt Bap een sparrings- en samenwerkingspartner. In goed overleg ontwerpen we een programma op hoofdlijnen. We leggen het voor aan de stuurgroep en aan enkele medewerkers van doelgroep, vragen en krijgen feedback en scherpen het programma aan.

 We zoomen meer en meer in op de ontwikkeling van concrete simulaties en oefeningen geënt op praktijksituaties. We produceren bovendien twee korte films, want beelden zeggen vaak meer dan woorden. Zo wordt het betreden van een woning waar een hennepplantage is verborgen in scene gezet. Als politie moet je je hierbij aan tal van wettelijke regels houden. Tegelijkertijd is het van essentieel belang sporen voor bewijsvoering veilig te stellen. Daarnaast moet voorkomen worden dat verdachten vluchten. Ook zijn er regels voor het handelen i.v.m. onverwachte vondsten, zoals bijvoorbeeld wapens en grote hoeveelheden geld. Last but not least: waarborg de veiligheid van jezelf en die van je collega's! In het door mij ontworpen filmpje van 5 minuten worden al deze aspecten op realistische wijze getoond: er gaan een aantal handelingen goed maar er worden ook fouten gemaakt. In de trainingssessies levert het herkenning en gesprekstof op. Het maakt ieder (nog) alerter.

Bij de verdere detaillering onderscheiden we binnen de doelgroep 3 subgroepen:

  • intake & service
  • opsporing (recherche)
  • noodhulp en wijkpolitie

Voor elk ontwerpt Bap specifieke simulaties en oefencases:

  • bij intake & service komt telefonisch een melding binnen van huiselijk geweld. Tijdens het gesprek sluit de aangeefster zich op in het toilet omdat haar vriend thuis komt. Live meeluisteren met wat er dan gebeurt is niet prettig, maar het goed vastleggen ervan in een "verbaal van bevindingen" is essentieel voor waarheidsvinding
  • de rechercheurs gaan aan het werk met de “Belgische parachutemoord”. Hoe hebben onze zuiderburen het aangepakt, hoe doen wij het, hoe kan het beter?
  • noodhulp en wijkpolitie richten zich op de interventies t.b.v. waarheidsvinding direct na melding en aankomst bij een ongeval of moord. Je bent als eerste ter plaatse. Hulpverlening staat voorop. Hoe combineer je dat met het veilig stellen van sporen en het horen van getuigen?

 

"Het beste in jaren"

Via de politieacademie wordt bij extern partner Adromi een batterij trainers ingehuurd. Zij geven met veel enthousiasme uitvoering aan de ontworpen training en de varianten ervan. De training wordt door de deelnemers geëvalueerd als beste in jaren. Bovendien neemt de regio Zeeland de training over. Meer informatie vindt u bij referenties of neem contact op.