Ook zin in actie en performance?

 

 

"Leuker kunnen we het bij onze bank wel maken........ Makkelijker ook!"  

Hoe overtuig ik een hardwerkende medewerker in mijn team dat er impopulaire maatregelen genomen moeten worden? En hoe krijg ik uit een ander gesprek het resultaat dat ík wil, zonder de tegenpartij in de hoek te drukken? De IT projectmanagers van onze bank wilden graag antwoord op deze vragen. Want iedereen kan beamen dat dit soort gesprekken moeilijk zijn, en dat het het werk niet leuker maakt. Om daar verandering in te brengen organiseerden we een inspirerende workshop waarin het team op een ludieke wijze naar de huidige manier van werken keek. In rollenspellen werden de teamleden met de neus op de feiten gedrukt. De tussentijdse evaluaties voorzagen hen van nieuwe ideeën. Na de sessie ging iedereen enthousiast en gemotiveerd de deur uit. Leuker kunnen we het wél maken. Makkelijker ook!"

Bron: intranet Rabobank Nederland - afdeling IT

................................................

 

 

 

Reflectie, teambuilding, feedback 

"Een afdeling met professionals steeds weer een stap verder brengen. Dat vraagt tijd voor reflectie en teambuilding. Feedback kunnen geven en ontvangen zijn cruciale randvoorwaarden om als team steeds verder te groeien en je werk als teamlid – en adviseur binnen en buiten de organisatie – goed te kunnen doen. De feedbackregels kennen we wel, maar hoe passen we die effectief toe? In de dagelijkse drukte en op zo’n manier dat het constructief is en alle partijen verder helpt? Met deze vragen heeft Bap ons op weg geholpen. Door te oefenen, inzicht te geven in processen en gedrag. Op een zorgvuldige en opbouwende manier. We kijken terug op een geslaagde en effectieve dag!"

Roelinda Vording, Hoofd Communicatie Evides Waterbedrijf

................................................

Politie

Waarheidsvinding

We hebben Bap leren kennen als een gedreven en integer opleider en trainer. In de uitvoering van het Masterplan Versterking opsporing heeft hij een training 'waarheidsvinding' ontwikkeld voor alle executieve medewerkers van het toenmalige korps Midden en West Brabant. Met goede praktijkcasuïstiek, de afwisseling van theorie en spelvormen en slim gebruik makend van verschillende media wist hij de overwegend kritische dienders te boeien en enthousiasmeren. We kijken met plezier terug op mijn prettige en constructieve samenwerking met Bap."

Politieprofessie eenheid Zeeland-West-Brabant

..................................................... 

Ondernemingsraad

Inspiratie door anders kijken

Op 7 oktober 2015 hebben wij met de Ondernemingsraad Politie Zeeland-West Brabant een training gevolgd van Bap Boumans over de creatiespiraal. Het was een uitermate inspirerende bijeenkomst, waarbij Bap ons heeft meegenomen hoe je met behulp van zo'n spiraal anders kunt kijken naar zaken die je op je pad tegen komt. Bap heeft blijk gegeven zich goed te kunnen inleven in de wereld van een ondernemingsraad, waardoor er inhoudelijk zeer goede en brede dialogen konden plaats vinden. Een aanrader.

Coen Knuvers, voorzitter OR Politie Zeeland-West Brabant

.................................................

Provincie Noord-Brabant

Leer je buren kennen

Brabant is een grensprovincie. Wij zijn ons daar vaak onvoldoende van bewust. Wij steken zonder na te denken de grens over om op vakantie of op zakenreis te gaan, om naar een film te gaan kijken of een concert te bezoeken, te gaan shoppen en ‘citytrippen’. En kijk, over de grens, in Vlaanderen, spreken ze ook nog eens dezelfde taal. Wij voelen ons er thuis. Maar over de grens gelden wel andere regels, zijn er andere gebruiken, andere omgangsvormen, hebben woorden soms een andere klank én betekenis. 

Met enkele collega-ambtenaren, die op de een of andere manier in ons werk te maken hebben met België en Vlaanderen, hebben we bij Bap en Rob een proeftraining gedaan. De werktitel luidde, ietwat gekscherend, ‘Hoe verleid ik mijn Belgische collega?’ Dat was natuurlijk niet letterlijk zo bedoeld. Het ging erom te leren hoe je met de collega’s in België kunt komen tot meer effectieve resultaten. De proeftraining was daarvoor een goed begin, om in te zien hoe je je moet opstellen, wat je wel en wat je juist niet moet doen. Een beknopte les in interculturele verschillen. Ik weet zeker dat veel ambtenaren, maar ook ondernemers en politici, in hun contacten met België al eens tegen een muur zijn opgelopen. Een betere kennis van het land, zijn bestuur en cultuur, kunnen helpen om teleurstellingen te voorkomen. De rest is vooral mensenwerk. 

Bert Schampers, provincie Noord-Brabant


Kijk voor meer informatie op praktijkvoorbeelden of neem contact op.